Made Base

Nanjing Factory

 

Nanjing FUCA Automation

 

Tianjin Factory

 

Kuala Lumpur Factory

 

Guangzhou Factory 

 

TICA THERMAL

 

Clean laboratory

 

Chengdu Factory

 

TICA's Showroom